Đấng đầy ơn phúc

Niềm cậy trông, con ngước nhìn lên Mẹ
Trọn tâm tình cảm mến câu chúc khen
Mẹ cao quang, Mẹ nhân ái dịu hiền
Đấng ngàn đời luôn tràn đầy ơn phúc.

Kính mừng Mẹ, Mẹ là người diễm phúc
Muôn đặc ân Mẹ lãnh hưởng tuyệt vời
Hằng thanh sạch chẳng vết nhơ tội đời
Tội tông truyền cũng chẳng hề vương vấn.

Đức thanh tịnh một màu hoa tinh trắng
Mẹ khiết trinh cả xác hồn sạch trong
Đường tin yêu tiếng “vâng” đẹp cõi lòng
Trọn một niềm luôn thực thi Thánh ý.

Mẹ ân hưởng trên Ngai Cao tuyệt mỹ
Cả xác hồn được về chốn Tôn Nhan
Mãi lung linh đến tận bến Thiên Đàng
Là Nữ Vương khắp trên trời dưới thế.

Thánh danh Mẹ trải dài muôn thế hệ
Đấng lãnh phúc làm mẹ Đức Vua Trời
Và là mẹ hết thảy muôn muôn người
Vượt chín phẩm, Mẹ vẫn luôn ngời sáng.

Ân tình Mẹ luôn dâng tràn sâu lắng
Hằng xót thương đoàn con cái dương gian
Từ Ngai Cao, Mẹ ban xuống ơn lành
Mẹ nâng đỡ với ai năng tìm đến.`

Kính mừng Mẹ, lời kinh con cảm mến
Về bên Mẹ trọn tâm tình tin yêu
Cầu Mẹ thương bên con mỗi sớm chiều
Mãi đỡ nâng, dắt dìu con, Mẹ nhé!

******

Lễ vật Đêm Thánh

Ngước nhìn theo ánh sao sa
Ba nhà đạo sĩ tìm ra Vua Trời
Bêlem hang đá đây rồi
Quỳ bên Con Chúa chung lời ca vang.

Nhũ hương, mộc dược, vàng ròng
Lễ vật thành kính tâm lòng dâng lên
Cung nghinh, tin mến trọn niềm
Dâng đời mưa nắng ngọt mềm, đắng cay.

Linh thiêng hồng phúc tràn đầy
Đây mùa cứu độ trải dài gần xa
Quyền năng Chúa tỏ hiện ra
Ân tình chiếu tỏa chan hòa yêu thương.

Người ơi! Mau cũng lên đường
Mang theo hơi ấm vấn vương tìm về
Lời Ngài, Thánh ý vâng nghe
Hầu mong gặp Chúa tràn trề suối ân.

Lễ vật cuộc sống dương trần
Tâm tình tín thác tiến dâng lên Người
Nguyện xin Chúa xuống cứu đời
Kìa cơn đại dịch xa rời mãi thôi.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Nhịp chung khúc hát thiên thần
Lễ vật Đêm Thánh trong ngần đẹp thay!

Giuse Trần Thế Tiến