01/01 Thứ Bảy đầu tháng ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ds 6,22-27 / Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21
Ngày thế giới cầu cho hoà bình

Phúc Âm: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau
người ta gọi tên Người là Giêsu".Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MẸ SINH ĐẤNG HIỆP HÀNH VỚI NHÂN LOẠI

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau
người ta gọi tên Người là Giêsu".


Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa khiêm nhượng và yêu thương, đã bằng lòng làm con người, và được cưu mang bởi một trinh nữ thuộc dòng giống loài người. Mẹ Maria là người nữ của Lời Hứa Cứu Độ. Thánh Phao-lô gọi Mẹ được ơn tiền định từ thủa khởi nguyên, và đến lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa thực hiện lời hứa, là sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử”. Chính việc cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa làm người, mà Mẹ Maria được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa.

Hôm nay, ngày đầu năm mới, theo dương lịch, cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Thật hợp lý, khi thế giới khẩn xin ơn hoà bình trong ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ Maria đã mang đến cho nhân loại Hoàng Tử Thái Bình, Đấng Hiệp Hành với nhân loại trong thân phận con người, để ban Bình An của Thiên Chúa cho nhân loại. Đúng như Môi-sê công bố: “Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ. Thiên Chúa tỏ nhan thánh và xót thương. Thiên Chúa ghé mặt lại và ban bằng yên". Nhân loại không có bình yên nào ngoài bình yên của Con Thiên Chúa ban tặng.

Ước gì các gia đình chiêm ngắm Gia đình Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn sống chu toàn thánh ý và yêu thương nhau, để cả nhà luôn “thông hiệp với Chúa và hiệp thông với nhau”, “yêu Chúa và yêu nhau”, cho được bình an hạnh phúc. Bình an hạnh phúc nơi các gia đình là nền tảng cho bình an xóm làng, cộng đoàn và cũng nền tảng cho nền hoà bình nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, con lòng Mẹ sinh ra, yêu mến Lời Người, và sống Lời, để tình yêu thương và bình an của Thiên Chúa nơi mỗi gia đình, sẽ lan toả khắp cùng bờ cõi trái đất, và thế giới an vui hoà bình. Amen.

PM Cao Huy Hoàng