04/1 THỨ BA TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 4,7-10 / Mc 6,34-44

Phúc Âm: Mc 6, 34-44

"Hoá bánh ra nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHÉP LẠ CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

“Hoá bánh ra nhiều”.

Trong tuần lễ Hiển Linh, nếu hôm qua, hiển linh Tin Mừng về Thiên Chúa chữa lành bao bệnh hoan tật nguyền, thì hôm nay lại hiển linh Tin Mừng về Thiên Chúa nuôi sống hồn xác con người qua phép lạ bánh hoá ra nhiều.

Thánh Mar-cô kể: “Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ”. Quả thực, chiên không người chăn thì biết tìm cỏ nơi đâu mà ăn để sống! Biết là như thế, nhưng nếu thấy, mà vô cảm, mà không động lòng thương, thì chiên đói vẫn hoài đói, bơ vơ vẫn hoàn bơ bơ. Chúa Giê-su đã tỏ bày lòng xót thương của Thiên Chúa, và chính lòng xót thương đã làm nên phép lạ bánh hoá ra nhiều để nuôi dân. Tất cả đoàn dân được ăn no đủ!

Điều rất đáng vui mừng, là một em bé đã vui vẻ bằng lòng “tham gia” phần ăn nhỏ của mình cho các môn đệ, để nên của lễ “hiệp thông” mà không tính toán hơn thiệt cho phần mình.

Lời Chúa muốn dạy chúng ta hãy làm cho tình thương của Thiên Chúa hiển linh khắp cả địa cầu này, bằng việc sẵn sàng cho đi, sẵn sàng dâng hiến phần nhỏ bé của mình, và tin rằng: Chúa giàu lòng thương sẽ làm nên điều vĩ đại.

Qua phép lạ bánh hoá nhiều, Chúa Giê-su còn muốn hiển linh một phép lạ vĩ đại hơn nữa, đó là Người trở nên tấm bánh Thánh Thể làm thần lương nuôi linh hồn chúng ta trên đường lữ hành, để chúng ta có đủ sức mà về đến quê hương vĩnh cửu.

Thiên Chúa yêu thương và nuôi sống con người, khởi đi từ việc “động lòng thương” của mỗi người, dẫn đến việc “chia sẻ sự sống” cho nhau, và chính Chúa làm nên tất cả.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết “động lòng thương” nhau, động lòng thương mọi người, và thực hiện lòng thương bằng cách bẻ tấm bánh đời mình mà nuôi nhau. Amen.

PM Cao Huy Hoàng