05/1 THỨ TƯ TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 4,11-18 / Mc 6,45-52

Phúc Âm: Mc 6, 45-52

"Họ thấy Người đi trên mặt biển".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HIỂN LINH BƯỚC HIỆP HÀNH TRÊN SÓNG

“Họ thấy Người đi trên mặt biển”

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su hiển linh uy quyền của Thiên Chúa trước thiên nhiên, khi người đi trên mặt biển cuồn cuộn sóng trào, mà đến với các môn đệ đang trên thuyền ngã nghiêng chao đảo! Hiển linh bước hiệp hành trên sóng!

“Hãy yên tâm. Có Thầy đây. Đừng sợ!”. Đây không phải là lời trấn an mơ hồ, nhưng là lời mời gọi xác tín uy quyền của Thiên Chúa trong Chúa Giê-su. Việc Người “đi trên biển sóng” đến với các môn đệ và “làm cho biển yên sóng lặng” là việc của quyền uy Thiên Chúa. Chúa hiển linh bước hiệp hành trên sóng.

Uy quyền của Thiên Chúa đã hiển linh trong dòng đời của mỗi chúng ta, trong hành trình dương thế của các gia đình, trong lịch sử của một cộng đoàn và cả nhân loại. Điều quan trọng là chúng ta có khiêm nhượng mà nhận cho ra sự can thiệp của Thiên Chúa và hân hoan vui mừng tạ ơn Ngài. Bởi có biết bao người, khi gian truân khốn khó, lúc bão táp phong ba, thì kêu la cầu khẩn, thì van vái khấn xin…và đến hồi bình an thanh nhàn, thảnh thơi thoải mái, thì vỗ ngực xưng tên ta đây tài, ta đây giỏi! Được mấy người vượt qua cơn bệnh covid kinh hoàng mà nhận ra sự can thiệp của Chúa “cho còn ở lại trần gian này để có thời gian mà dưỡng tánh, tu tâm, mà sống đời công chính và cao rao ca tụng danh Chúa?!”. Vẫn còn có những người tự hào về kiến thức y học của mình, hoặc về chuyện xông mũi, sát khuẩn, kịp chạy chích vaccin, nên tránh được con virus quái ác… mà quên đi bước hiệp hành kỳ diệu của Thiên Chúa quan phòng!

Ước gì các gia đình nhận ra sự hiện diện, sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng đời chúng ta, luôn khẩn cầu Thiên Chúa cứu giúp và luôn cảm tạ hồng ân Chúa từng phút giây.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống trong tâm tình tín thác vào uy quyền và tình thương vô biên của Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng