06/1 THỨ NĂM TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 4,19-5,4 / Lc 4,14-22a

Phúc Âm: Lc 4, 14-22a

"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HIỂN LINH ĐẤNG BAN TỰ DO ĐÍCH THỰC

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”.

Chúa Giê-su nói với mọi người: Hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaia về Đấng Messia: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Người công bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm” là để xác nhận với dân Do Thái rằng, chính Người là Đấng phải đến, đã đến. Người biết rõ dân Người có trông mong Đấng Cứu Thế, nhưng họ còn chưa dám tin Người, bởi họ luôn định hình một đấng cứu thế đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của đế quốc La mã. Họ muốn đổi đời, muốn đổi chế độ, muốn đổi chính quyền để họ được tự do nhân quyền và có thể thỏa mãn cuộc sống đời này. Họ không muốn nhìn thấy một Đấng Cứu Thế với dáng vẻ tầm thường như Chúa Giê-su, nhưng họ trông mong nhìn thấy một trang anh hùng, hảo hớn, một đại nhân xứng tầm với đại cuộc.

Chúa muốn chúng ta đừng tin tưởng, mong đợi nơi nào khác, nhưng hãy tin tưởng Chúa Giê-su, đấng mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực là thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, tự do quyền nghĩa tử của Thiên Chúa. Giá trị vĩnh cửu của chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa trong Con Chí Thánh của Người.

Vẫn còn Covid, và có vẻ như các gia đình vẫn còn khao khát một cuộc sống bình yên trở lại, để được thoả mãn cuộc sống này, để được tung hoành vui chơi, hưởng thụ như trước, hơn là để có một định hướng sống với những giá trị vĩnh cửu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình xác tín và đón nhận Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người là chân lý giải thoát con người khỏi nô lệ phù hoa, mê muội, ảo tưởng và tội lỗi, để các gia đình được sống tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng