09/11 CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9 / Mc 1,7-11

Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22

"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là Ðấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!"
Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐẤNG GÁNH TỘI TRẦN GIAN

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

Chúa Giê-su đến sông Gio-đan, và nhận phép rửa của Thánh Gioan. Chuyện kỳ dị hay kỳ diệu? Một vị Thiên Chúa chí thánh, chí thiện, có tội tình gì mà phải cúi đầu sám hối ăn năn, Đấng Vô Tội mà phải dìm mình trong nước để thanh tẩy? Hoá ra, Thiên Chúa có ý cho con người biết rằng: Con Thiên Chúa bằng lòng nhận về mình tất cả tội lỗi của nhân loại, chịu trách nhiệm về tội lỗi của nhân loại trước mặt Thiên Chúa Cha, và bằng lòng chịu sự trừng phạt của Chúa Cha thay cho nhân loại. Rõ đúng, Con Thiên Chúa là Đấng Gánh Tội trần gian, và nhờ cái chết của Người, mà tội lỗi trần gian được thứ tha, án chết nghìn thu được tẩy xoá, và nhân loại lại được ơn sự sống đời đời.
Đây là kế hoạch thương xót của Thiên Chúa Cha, và người thực hiện chính là Con Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa Cha vui lòng khi Chúa con đã đồng thuận làm theo thánh ý Cha, cho nhân loại được thứ tha, được cứu rỗi.

Đúng như lời tiên báo của Tiên Tri Isaia: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người”, hôm nay, trời mở ra và tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Tình Cha yêu con vô biên. Có người cha nào muốn nhìn thấy con mình phải tủi nhục, xấu hổ, phải đau khổ, cùng cực? Nhưng Chúa Cha đành hy sinh chính Con mình. Và Chúa Con bằng lòng tuân phục Cha… Chỉ vì yêu nhân loại tội lỗi.

Mừng lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con nhận ra lòng xót thương vô biên của gia đình Thiên Chúa, và học nơi Thiên Chúa bài học xót thương để mỗi gia đình chúng con biết xót thương nhau, biết xót thương mọi người, biết gánh tội cho nhau và cho mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng