Em đang cần tìm bài hát sinh hoạt ạ
"Xin kính chúc cha một mùa xuân vui khỏe....''

Nếu có nhạc thì hay quá!