13/1 THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
1Sm 4,1-11 / Mc 1,40-45

Phúc Âm: Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THỰC HIỆN HIỆP HÀNH TRƯỚC, KÊU GỌI SAU

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Có câu chuyện: “Dạ, con không dám đến nhà thờ! Ai cũng nhìn con với đôi mắt xa lạ, nếu không nói là khinh bỉ! Có vài người lớn, gặp con lúc nào cũng hỏi: “Bỏ nó được chưa? Bỏ đi mà xưng tội rước lễ”. Nghĩ buồn trong lòng, định trả lời với họ: “Biết là con rối, nhưng hai mặt con với nhau rồi, bỏ sao được đây”. May quá, có chị bạn hàng xóm khuyên giải: “ Đừng bỏ nó em à! Bỏ nó, em lại thêm một đời chồng nữa. Khổ nữa! Thêm 2 nhóc mồ côi cha, thành 3. Chi bằng, ở với nó tốt hơn! Giúp nó biết Chúa. Biết đâu, thêm được một linh hồn vào giờ thứ 11!”

Có phải phung hủi hay lây đâu mà người ta tránh né vậy!? Trước mặt Chúa thì chắc gì ai tội lỗi hơn ai, ai thánh thiện hơn ai?! Có khi người đã trót phạm tội công khai kia, lại có lòng khát khao rước lấy Thánh Thể Chúa, hơn là những người vẫn đi rước lễ vì thói quen, vì đánh bóng! Ai biết trong lòng ai thế nào?

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su không xua đuổi người phung hủi, nhưng đến gần, gặp gỡ, lắng nghe, thấu hiểu và chữa cho lành, cho tái hội nhập với gia đình, cộng đoàn. Cũng vậy, ở nơi khác: Chúa Giê-su không đồng thuận ném đá người phụ nữ ngoại tình, nhưng thứ tha, cứu sống và tình thương giúp biến đổi chị không tái phạm, để chị nên con người mới.

Hai ngàn năm nay, chúng ta đã suy gẫm và nghiệm ngộ cách hiệp hành của Chúa Giê-su, để thuyết giảng, kêu gọi mọi người thực hiện, nhưng chưa hẳn là mình đã thực hiện. Hôm nay giáo hội muốn mọi thành phần dân Chúa bước xuống thực hiện trước, rồi kêu gọi sau, hay có khi không cần kêu gọi, chỉ cần thiên hạ “thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình không định kiến ai, không xua trừ ai, nhưng luôn đón tiếp cách ân cần, và giới thiệu tình thương của Chúa cho họ, bằng cách yêu thương họ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng