15/1 THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a / Mc 2,13-17

Phúc Âm: Mc 2, 13-17

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BƯỚC XUỐNG TẬN NHÀ NGƯỜI TỘI LỖI

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Câu chuyện Tin Mừng cho biết: người Do Thái bấy giờ xem những người thu thuế là “phường tội lỗi”, và họ không hài lòng với Chúa Giê-su khi Người giao du với “phường tội lỗi”. Nhưng Chúa Giê-su muốn cho họ biết: việc đến với người tội lỗi, giao du với người tội lỗi, gặp gỡ, lắng nghe, phân định, cảm thông, tìm cách cứu họ thoát khỏi vòng tội lỗi là sứ vụ chính yếu của Người. Vì thế, Người nói: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
Quả thực, bước hiệp hành của Chúa Giê-su là phải xuống tới tận nhà người tội lỗi, để thấu hiểu: do bản chất, thói quen hay do hoàn cảnh thế nào mà họ tội lỗi, và giúp họ thoát ra khỏi cách sống gian tà, bất chính tội lỗi, để được vui sống bình an. Trường hợp của Matthêu, khi vừa được gọi “Hãy theo Ta”, ông liền “đứng dậy theo Người”. Việc ấy chứng tỏ ông là người muốn sống tốt. Và hiểu là, ông đã theo Chúa Giê-su, thì ông quyết bỏ nghề thu thuế, bỏ dịp tội, bỏ con đường dẫn đến tội.

Chúa muốn chúng ta đừng xét đoán và kết tội người khác. Hãy nhận ra tội của mình, đấm ngực mình, đừng đấm ngực ai.
Người tội lỗi nào, mà còn có mặc cảm mình tội lỗi, thì ấy là người đang biết mình có tội. “Biết mình có tội” là còn đóm lửa hy vọng sẽ được Chúa thổi bùng lên ơn sám hối canh tân. Đáng ngại nhất là người không phân định thế nào là tội, không biết mình có tội, tự tha tội cho mình, lại đánh bóng mình đạo đức.
Xin đừng ảo tưởng mình đạo đức. Xin đừng giập tắt đóm lửa hy vọng trong lòng những người còn khát khao sống tốt.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết cùng Chúa Giê-su hạ mình khiêm tốn lắng nghe, thấu hiểu, phân định, cảm thông nhau, giúp nhau nên thánh, và giúp mọi người nên thánh. Amen.

PM Cao Huy Hoàng