16/1 CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
Is 62,1-5 / 1Cr 12,4-11 / Ga 2,1-12

Phúc Âm: Ga 2, 1-12

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“NGƯỜI BẢO GÌ, CÁC ANH CỨ LÀM THEO”

“Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Cana xứ Galilêa”.

Thiên Chúa có một gia đình Ba Ngôi yêu thương hiệp nhất. Người đã thiết lập hôn nhân và gia đình tốt lành, xinh đẹp trong ý định ngàn đời của Người, để con người sống có nhau, yêu thương hiệp nhất với nhau theo khuôn mẫu gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, và để con người nối tiếp công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa trên mặt đất này. Cũng vì thế mà Thiên Chúa toàn năng lại chọn cho Con của Người được sinh ra làm người, ngang qua một định chế hôn nhân và gia đình. Thật vui mừng, hạnh phúc, vinh dự cho các gia đình, địa chỉ đến của Con Thiên Chúa.
Hôm nay, Chúa Giê-su và Mẹ Người tham dự tiệc cưới, để nói cho nhân loại biết rằng, Thiên Chúa luôn hiệp hành với hôn nhân và gia đình trong suốt dòng đời, để chúc lành cho hôn nhân, để nâng đỡ các gia đình lúc tình yêu nhạt phai như rượu lạt, để làm phép lạ cho các gia đình. Phép lạ ấy là biến nỗi lo thành yên tâm, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến thất bại thành thành công, để hôn nhân bền vững và gia đình bình an, hạnh phúc. Phép lạ ấy còn là: biến bữa tiệc hôn nhân và gia đình hạnh phúc hôm nay, thành bữa tiệc sum họp trong Nước Thiên Chúa.

Xin các gia đình đừng quên sự hiệp hành của Chúa Giê-su và Mẹ Người trong đời sống hôn nhân và gia đình. Ước gì các gia đình nhận ra lòng lo rất nhạy bén của Mẹ Maria, luôn cầu thay nguyện giúp cho các gia đình. Ước gì các gia đình hãy nhớ lời Mẹ dặn: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”, để nhắc nhớ cho nhau “Lắng nghe và sống Lời Tin Mừng” Chúa dạy, và nhận ra bao nhiêu phép lạ kỳ diệu khi “Sống Theo Lời Chúa” dạy.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhận ra, kêu cầu, và tạ ơn sự hiện diện hiệp hành của Chúa Giê-su, của Mẹ Maria, và của cả thánh Giuse nữa, trong đời sống gia đình, để họ luôn sống theo Lời Chúa dạy, luôn tín thác bình an, hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng