18/1 THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Bắt Đầu Tuần Lễ Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu
1Sm 16,1-13 / Mc 2,23-28

Phúc Âm: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIỮ LUẬT VÌ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”.

Ngày Sabbat của Người Do Thái là ngày nghỉ các việc kinh tế, để chỉ lo việc thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, họ mới có những khoản luật chi tiết các việc không được làm trong ngày Sabbat. Và cứ theo luật ấy, những người biệt phái giữ chi li từng điều, và nếu có ai vi phạm, thì họ lại trách cứ, lên án.

Hôm nay họ lên án các môn đệ Chúa bứt bông lúa mì khi đi ngang qua đồng lúa. Việc bứt vài bông lúa mì khi đói, thì đến nổi nào, mà các môn đệ lại bị họ quy tội thu hoạch mùa màng trong ngày Sabbat?! Chúa Giê-su giải thích cho họ để họ hiểu rằng: họ quá chú trọng đến cái phụ là giữ luật cách hình thức, mà quên mất cái chính là giữ luật vì yêu Chúa, yêu người.

Chúa muốn chúng ta yêu mến và thờ phượng Chúa cho thật lòng. Bao lâu chúng ta chưa thật lòng với Chúa, thì bấy lâu còn là một xúc phạm nặng nề. Xúc phạm vì xem như Chúa quyền năng thượng trí mà chẳng biết mình dối trá! Xúc phạm vì mượn danh Chúa, mượn việc thờ phượng Chúa cách hình thức bên ngoài mà đánh lừa mọi người! Vì thế, chỉ khi “thật lòng yêu Chúa, thật lòng yêu nhau, thật lòng yêu người” thì việc tuân giữ các lề luật mới có giá trị và mang lại ân sủng thiêng liêng cho chính mình, cho gia đình mình, và cho cả mọi người nữa.
Ước gì tất cả các tín hữu, các gia đình, đều thật lòng với Chúa và thật lòng với nhau trong cùng một lời kinh, một việc phụng vụ, của gia đình, của cộng đoàn, vì việc ấy đẹp lòng Chúa lắm, luôn có Chúa ngự giữa, và được Chúa ban muôn phúc lành.

Lạy Chúa, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô Hữu đã bắt đầu từ hôm nay, xin cho các gia đình chúng con “thật lòng yêu Chúa, thật lòng yêu nhau”, chu toàn lề luật Chúa vì lòng mến, và hân hoan sống Tin Mừng của Chúa giữa đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng