19/1 THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
1Sm 17,32-33.37.40-51 / Mc 3,1-6

Phúc Âm: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGÀY YÊU THƯƠNG – NGÀY HẠNH PHÚC

“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?”

Có người tâm sự: “Không hiểu tại sao, cứ mỗi sáng Chúa Nhật là vợ chồng em lại có chuyện bất bình! Đi lễ, mà trong lòng chẳng thấy vui. Vào nhà thờ, vừa quỳ xuống, đã khóc”.

Có thể là vợ chồng ấy chuẩn bị đủ quần áo xinh, xe đẹp để đi lễ, nhưng họ chưa chuẩn bị đủ tình yêu nhau, đủ lòng mến Chúa.
Lại có câu chuyện này: “Không biết có tự đời ông tổ hay ông cố, mà ông Tư thường nói với các con: “Ông bà ta dặn: ngày Chúa nhật là ngày yêu thương, ngày hạnh phúc, ngày thánh thiện, ngày làm việc lành, lánh việc tội, ngày xây dựng tình hiệp nhất huynh đệ trong nhà, trong làng xóm, cộng đoàn…”. Bởi thế, khi vợ chồng con trai giận nhau, ông thường nói: “Hết ngày giận nhau rồi sao con? Hôm nay Chúa nhật!”. Hoặc: “Hôm nay lễ trọng nhé, con!”. Nếu ngày thường, mà các con giận nhau, ông Tư nói: “Xem như hôm nay ngày Chúa nhật đi con, ngày lễ trọng đi con!”. Cũng vậy, thỉnh thoảng, ông cũng nói với bà trước giờ đọc kinh tối: “Bà hết giờ giận rồi sao? Sao phải giận giờ này?!” Thảo nào, mấy bạn già của ông Tư kể, lúc nào gặp nhau mà nghe ai nói chuyện tào lao, hay nói xấu ai, ông Tư hay nhắc: “Nhớ nhé, hôm nay lễ trọng đấy!”.

Chúa Giê-su hỏi: “Trong ngày Sabbat, được cứu sống hay là giết chết”. Chúa cũng hỏi chúng ta: “Ngày Chúa nhật, nên yêu hay giận, nên làm việc tốt hay việc xấu, nên thứ tha hay chấp tội, nên quảng đại cho đi hay ích kỷ giữ lại, nên bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, hay chỉ nghỉ ngơi bồi dưỡng thể xác…?”

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống yêu thương, và ngay lành trong ngày Chúa Nhật. Và từ việc “thánh hoá” ngày Chúa nhật, ngày lễ trọng, xin cho họ thánh hoá các ngày thường, và cả thời gian sống, để gia đình sống thánh thiện, an bình, hạnh phúc, trở nên bằng chứng cho Tin Mừng Tình Yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng