20/1 THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
1Sm 18,6-9;19,1-7 / Mc 3,7-12

Phúc Âm: Mc 3, 7-12

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÌM ĐẾN CHÚA GIÊ-SU ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”

Sau những bước hiệp hành xuống tận cùng thấp với những người đau khổ, bệnh tật, để chữa lành cho họ, Chúa Giê-su và các môn đệ lui về bờ biển… thế nhưng, đông người từ khắp nơi tuôn đến với Người, bởi họ nghe danh tiếng Người. Họ muốn được chạm đến Người, và họ đã được Chúa Giê-su sắp xếp chữa lành hết, không trừ ai. Cả những thần ô uế khi vừa thấy Người, cũng liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”.

Lời Chúa cho thấy bao nhiêu người chỉ nghe danh tiếng Chúa Giê-su thôi, mà họ đã nóng lòng tìm đến Người, để xin Người chữa lành bao bệnh tật.

Còn chúng ta, bao bệnh tật phần xác, phần hồn, có khi nào chúng ta nhớ đến Chúa Giê-su và tìm đến Người xin ơn cứu chữa không? Thật đáng tiếc, không ít người, kể cả những người mang danh là Ki-tô hữu, vẫn còn cái suy nghĩ rất phổ biến này: “Đói ăn rau, đau uống thuốc, buồn uống rượu”, hoặc khi đau khổ thì tìm vui nơi phàm tục mà giải thoát những muộn phiền…

Chúa muốn chúng ta khi bệnh phần xác, có muốn đi bệnh viện hay tìm bác sĩ, thì trước tiên cũng hãy tìm đến Chúa Giê-su, xin Người chữa lành, và tin Người sẽ dùng bàn tay của bác sĩ, của thầy thuốc mà chữa lành chúng ta. Khi bệnh phần hồn, vì những đam mê bất chính mà sinh tội lỗi đau khổ, thì cũng hãy tìm đến với Chúa Giê-su và nói với Người: “Lạy Chúa, con chẳng có cách nào cho bớt đau, bớt khổ. Xin cứu con”. Và mạnh dạn đến với bí tích Hoà giải. Các linh mục giải tội, hiện thân của Chúa Giê-su giàu lòng thương xót thứ tha, đang chờ chúng ta ở đó, để chữa lành cho chúng ta bao bệnh phần hồn.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhớ đến và tìm đến Chúa Giê-su, xin Người thương cứu chữa xác hồn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng