Dạ Chào cả nhà TCVN!
Bài Giao Ước - LM: Ánh Đăng : Từ đó vâng từ đó .....
Cả nhà ai có file nhạc bè cho phần So Lo con con xin ah ( Lời người nung chảy vàng khối ....) con nhớ là bè đuổi vì con đã có lần nghe hát phần bè này đã khá lâu rồi ( trên 10 năm rồi hihi).
Rất mong cả nhà ai có file nhạc phần bè Phiên khúc này cho con xin ah. hiện tại Con tìm trên mạng không thấy.

Xin gửi đến địa chỉ: Tqddungtran@gmail.com
Dạ con xin cám ơn cả nhà nhiều.