Thánh Phê-rô một ngày nọ kiểm tra dân số
Nước trời , Ngài rất ngạc nhiên khi nhận thấy
Dân Thánh tăng vọt rất nhiều . Ngay lập tức
Ngài đi kiểm tra xung quanh nước Trời và phát
hiện ra cánh cửa sổ trên Thiên Cung có 1 sợi
dây thòng xuống trần gian và Ngài mỉn cười
khi thấy Mẹ Maria đang kéo 1 số người
lên Thiên đàng . Tin hay không tuỳ bạn , nhưng
tôi rất tin yêu và trông cậy Mẹ Maria .
Link lễ :