1/5 LỄ THÁNH GIUSE THỢ
St 1, 26 - 2, 3. Mt 13, 54-58

Phúc Âm: Mt 13, 54-58

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM VIỆC NHỎ VỚI TÌNH YÊU LỚN

“Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?”

Con người vẫn mê muội của cải vật chất thế gian, danh vọng hư ảo, nên thường đánh giá người khác rất thấp, khi nhìn thấy gia cảnh hay nhân thân họ tầm thường. Cả những Ki-tô hữu chúng ta nữa, cũng cho rằng: Con của ông thợ mộc, chú thợ hồ, anh xe ôm, con của bà bán vé số, chị bán rau quả, cô hủ tíu gõ, bà cháo lòng…thì không thể nào thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn con của ông kia bà nọ danh giá, khá giả… Thực sai lầm!

Khi Thiên Chúa chọn cho Con của Người một người cha nuôi làm nghề thợ mộc, loại nghề xoàng thường không danh giá, chẳng có thu nhập để giàu sang, thì Người cũng muốn nói với chúng ta về giá trị của con người không ở cái vẻ bề ngoài, nhưng là ở cái đức công chính ở bên trong. Chúa muốn chúng ta bỏ đi cái nghĩ suy sai lầm, cái đánh giá hồ đồ ấy, nhưng hãy quý trọng giá trị của “lao động vì yêu”. Giá trị của con người không phải chỗ việc lớn hay việc nhỏ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, nhưng ở chỗ “làm việc vì yêu Chúa, yêu người”. Ước gì không có ai trong gia đình, trong cộng đoàn “làm việc vì yêu mình”.
Thánh Giuse làm việc nhỏ, nhưng với một tình yêu lớn dành cho Thiên Chúa, cho Mẹ Maria và cho Chúa Giê-su. Thánh Gia là giáo hội đầu tiên, mà người cha trong giáo hội lại là chuẩn mực về đức công chính và làm việc vì tình yêu lớn lao.

Noi gươngThánh Giuse, chúng ta sẽ làm việc vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu gia đình và yêu mọi người! Đừng đánh giá sai lầm rồi khinh khi nhau nữa. Ở Nha Trang, Cam Lâm, hẳn ai cũng biết có một bà bán vé số, con của bà làm Linh Mục dòng Ngôi Lời, và nay, bà vẫn bán vé số. Ở Xuân Lộc, có linh mục con của ông bà Năm cháo lòng, hiện đang ở Rome!

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra giá trị của “lao động vì yêu Chúa, yêu người”, và thương quý nhau luôn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng