03/5 THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH
Cv 7, 51-59, Ga 6, 30-35

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Ðó là lời Chúa.SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“CỦA ĂN ĐÀNG” PHỤC SINH

“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”.

Dân Do Thái nhớ kỷ niệm trên đường về Đất Hứa: đói, được ăn bánh Manna, khát, được uống nước từ đá tảng, và họ xem dấu lạ đó là nhờ ông Môi-sê. Vì thế, họ muốn Chúa Giê-su làm một dấu lạ để họ tin. Nhưng Chúa Giê-su cho biết, Manna từ trời, không phải do ông Môi-sê, nhưng là do Thiên Chúa Cha thực hiện, và cũng không phải đích thực là Bánh Bởi Trời. Chính Người, mới đích thực là Bánh Bởi Trời, cho con người hưởng dùng để có sức mà tiến về Đất Hứa thật, là Nước Thiên Chúa, trong sự sống đời đời của Thiên Chúa và với Thiên Chúa.

Một từ nhà đạo rất cổ xưa chỉ về Thánh Thể Chúa Giê-su, mà các bạn trẻ có khi ngỡ ngàng, đó là từ: Của Ăn Đàng. Nghĩa là, Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giê-su là của ăn để chúng ta có sức mà đi trên đường về Đất Hứa, về quê hương mới, là sự sống lại và sự sống đời đời. Các linh mục vẫn thường đem “Của Ăn Đàng” cho những bệnh nhân không đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước lễ được, nhưng không phải vì thế, mà “Của Ăn Đàng” chỉ dành riêng cho người bệnh, mà là cho tất cả chúng ta.

Ước gì mọi người già trẻ, đau yếu hay khoẻ mạnh đều cần đến “Của Ăn Đàng” là Thánh Thể Chúa Giê-su, để chúng ta được bình an và ân sủng mà tiến bước với Chúa Giê-su về quê hương vĩnh cửu. Thánh Thể Chúa là Của Ăn Đàng Phục Sinh.

Chuẩn bị Tuần Thánh và Phục sinh vừa qua, có người hỏi cha sở già: “Cha vui khoẻ chứ?”. Cha trả lời: “Không khoẻ lắm, nhưng vui lắm. Hôm thứ ba, có 8 cha về giải tội, từ 7g tối đến 9g30 mà vẫn chưa hết người xưng tội. Giáo dân sốt sắng chuẩn bị tâm hồn để đón lấy Của Ăn Đàng Phục Sinh. Tạ ơn Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý chuộng, khao khát, và rước lấy Thánh Thể Chúa, để được ân sủng bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng