06/5 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Phúc Âm: Ga 6, 53-60

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐÓN NHẬN TÌNH CHÚA YÊU

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.

Chúa Giê-su nói: “Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Và người Do Thái tranh luận: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”.

Mầu nhiệm Đức Tin không thể lý giải bằng trí khôn, trí hiểu bé nhỏ của loài người. Nhưng hãy tạ ơn Chúa, vì cảm nghiệm thiêng liêng của người tin cậy mến Chúa Giê-su, đã ngộ được điều huyền nhiệm. Trong chúng ta, biết bao người khao khát Thánh Thể Chúa, và khi rước lấy Thánh Thể Chúa, thì mừng vui hạnh phúc trong lòng vì được niềm bình an “có Chúa ở cùng”, “có sự sống của Thiên Chúa ở cùng”, “có sức sống của Thiên Chúa” và “có sự thôi thúc sống chết cho tình yêu, để sống cuộc đời đẹp ý Chúa”.

Nhớ những ngày không được tham dự thánh lễ vì Covid, có người phải hát lên: “Con ở nhà buồn nhung nhớ Chúa. Chúa trong vuông tím nhớ nhung con. Chúa ơi dịch bệnh bao lâu nữa. Chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa. Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa. Vì Chúa bên con tình sắt son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa, Chúa ơi. Không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời”.
Hoá ra, Thịt và Máu Chúa Giê-su, theo cách hiểu của Đức Tin là “tình Chúa yêu”, là “lòng Chúa xót thương”, và ai đón nhận “tình Chúa yêu, lòng Chúa xót thương” thì được cứu rỗi.

Ước gì, các gia đình rước lấy Thánh Thể Chúa cách trân trọng với lòng tin cậy mến tuyệt đối. Và ước gì, tất cả chúng ta cùng giúp nhau nhận ra và đón nhận tình Chúa yêu, qua việc rước lấy Thánh Thể Chúa làm nguồn sống và sống lại muôn đời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để yêu nhau như Chúa yêu, và bình an hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng