12/5 THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH.
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIẾP TỤC NỐI DÀI TÌNH THƯƠNG CHÚA

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tình thương của Chúa trải qua muôn thế hệ, và bền vững cho đến muôn đời. Xác tín của thánh vịnh 88, dựa trên một nền tảng vững chắc, đó là “tình thương trao ban, đón nhận và tiếp tục trao ban”, như Lời Chúa Giê-su: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

Chúng ta được Chúa Cha trao ban tình thương của Người là Chúa Giê-su. Từ chối, không đón nhận Chúa Giê-su là vô ơn đối với lòng thương vĩ đại của Thiên Chúa, và tự chuốc lấy phần hoạ cho mình, như Giu-đa. Vậy đón nhận Chúa Giê-su, Lời Tin Mừng, và sống Tin Mừng, là đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu chuộc, và đồng thời, là tiếp tục trao ban, nối dài tình thương của Chúa đến cho mọi người, mọi thời.

Đức tin, hy vọng, bình an, hạnh phúc của chúng ta hôm nay, là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho cha ông, và cha ông đã trao ban lại cho chúng ta. Nhiệm vụ của các gia đình trẻ hôm nay, là tiếp tục sống đức tin, sống “mến Chúa, yêu người” để nối dài tình thương của Thiên Chúa đến thế hệ hậu duệ.

Có nhiều người rất lo ngại rằng: các gia đình trẻ Việt Nam đang sống giữa một xã hội vô thần, duy vật, và tục hoá, nên có tín hiệu cho thấy họ quá nặng lòng với chuyện phàm tục mà vô tình với những giá trị thiêng thánh siêu nhiên. Thật đáng tiếc và đau lòng, khi có người trẻ còn xem chuyện kinh nguyện sớm tối, tham dự thánh lễ, đón nhận Chúa Giê-su và Sống Lời Chúa là vô bổ, không ăn nhập gì với cuộc sống của họ hôm nay.

Ước gì các gia đình cầu nguyện cho nhau, nhắc nhớ con cái trẻ hãy sốt sắng đón nhận Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người, để họ cảm nghiệm được niềm vui của Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nối dài tình thương của Chúa cho đến các thế hệ, để tất cả gia tộc được sự sống đời đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng