14/5 THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH.
Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG VÔ TÌNH VỚI CHÚA GIÊ-SU NỮA

“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Chúa Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Cũng vậy ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
Trần gian được vinh dự đón tiếp một vị khách cao trọng, mà trần gian không hề hay biết. Vị thượng khách ấy là Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật, là dung mạo của Thiên Chúa Cha quyền năng, cùng với Chúa Thánh Thần khôn ngoan thượng trí. Chúa Giê-su muốn cho con người biết Thiên Chúa quyền năng và xót thương, không vì để tìm vinh quang gì cho Thiên Chúa, nhưng vì để con người được sống đời đời.

Với mỗi người, mỗi nhà, nếu hôm nay có vị khách quý đến thăm nhà, hẳn là chúng ta mừng vui lắm, hãnh diện lắm, tiếp đón nồng hậu lắm, chiêu đãi sang trọng lắm. Thế thì tại sao chúng ta có thể vô tình, thờ ơ hay dửng dưng với Chúa Giê-su, không muốn nhìn thấy, không màng tiếp đón, lại cũng không muốn nghe Lời Người gọi, chẳng bận tâm tiếng Người đứng bên ngoài đang gõ cửa cõi lòng chúng ta?

Đừng vô tình với Chúa Giê-su nữa. Hãy tin, Chúa Giê-su Phục Sinh đang ở bên chúng ta - vô hình, nhưng thực hiện diện, vô hình, nhưng không phải là ảo ảnh! Người muốn chúng ta nghe Lời Người, đón nhận Thánh Thể Người, vì khi đón nhận Người, là chúng ta đón nhận cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Người cũng muốn chúng ta nhận ra Người đang hiện thân nơi vợ chồng, cha mẹ, con cái, nơi tha nhân, nơi những người đến với ta vì yêu thương ta, hay xin ta một lòng yêu!

Đừng từ chối ai rách rưới, hèn mọn, nghèo khổ, bệnh tật, nhưng hãy xót thương. Vì ai có lòng xót thương, ấy là người đã gặp được Thiên Chúa Cha, Đấng Giàu Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Nghe và Sống Lời Chúa Giê-su, đón nhận Thánh Thể Người, để được sống đời đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng