Ân tình Mẹ

Ân tình Mẹ bao la như trời biển
Những ngàn đời còn đó niềm xót thương
Mẹ dẫn con vượt qua nỗi đoạn trường
Mãi ấp ủ trong vòng nôi nồng ấm.

Lời nguyện xin, Mẹ vẫn thương đoái nhận
Con cái Mẹ, Mẹ chẳng hề bỏ rơi
Hằng thông ban nguồn suối ân tình trời
Cho những ai hoài năng đến cùng Mẹ.

Vẫn dịu êm bản tình ca trầm nhẹ
Trái tim Mẹ, một khung trời mến yêu
Đứng chờ con trong mỗi buổi sớm chiều
Lời nhủ khuyên vẫn ngọt ngào tha thiết.

Ân tình Mẹ biết nói sao cho hết
Một đời con xin cảm mến cậy tin
Đường trần xa, Mẹ mãi luôn giữ gìn
Và đưa về bến phúc vinh Nhà Chúa.

Vâng lời Mẹ trọn niềm con đoan hứa
Sống thực thi Lời Chúa trong từng ngày
Chuỗi kinh nguyện mau tìm đến từ đây
Ân tình Mẹ, lòng thành con tín thác.

******

Trách nhiệm vào đời

Làm người khi đã sinh ra
Ai chẳng trách nhiệm đường xa một đời
Trách nhiệm với chính mình thôi
Trách nhiệm liên đới khôn ngơi bao điều.

Vì quanh ta những nhiều ngang trái
Thân phận người còn đấy ngã sa
“Tu thân tích đức tề gia”
“Bình thiên (hạ) trị quốc” đậm đà nghĩa ân.

Trách nhiệm với tha nhân đồng loại
Vì người khác chẳng ngại bước chân
Yêu thương phục vụ ân cần
“Chết đi một ít” chẳng lần so đo.

Trách nhiệm với trọn bề gia thất
Nên mái nhà hiệp nhất an vui
Chung xây cuộc sống xinh tươi
Mẹ cha, con cái rạng ngời đơm hoa.

Trách nhiệm với gần xa xã hội
Cho cuộc đời vươn tới đài cao
Ấm no hạnh phúc ngọt ngào
Vòng tay lân ái dâng trao trọn niềm.

Trách nhiệm với Mẹ hiền - Giáo Hội
Đây Tin Mừng mời gọi truyền loan
Mở mang Nước Chúa xa gần
Cùng nhau hướng tới lãnh phần Nhan Cha.

Trăm năm mấy nẻo người ta
Mang tròn trách nhiệm câu ca vào đời
Thực thi Thánh ý đường dài
“Đẹp đời đẹp đạo” đẹp hoài mến tin.

Giuse Trần Thế Tiến