15/5 CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ YÊU THƯƠNG, HIỆP NHẤT ĐỂ HIỆP HÀNH

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Trong cuộc hội thảo của Quới Chức Giáo Hạt nọ, có câu hỏi đặt ra: “Chúng ta cần có điểm chung nào, để việc tông đồ giáo dân đạt hiệu quả”. Người trả lời cần có khả năng, kẻ nói cần nhiệt thành, người nói cần cha sở quan tâm, kẻ khác lại nói cần yêu thương nhau, cần hiệp nhất… Một cụ già giơ tay ý kiến: “Thưa Cha, thưa mọi người, theo con, điều gì cũng cần, nhưng cần nhất là đức khiêm nhượng. Khiêm nhượng mới yêu thương hiệp nhất được. Khiêm nhượng mới nhiệt thành bền vững được. Nhiệt thành mà không khiêm nhượng sẽ dễ bất mãn.

Khiêm nhượng thì mới thấy tài năng của mình là của Chúa ban để phục vụ, bằng không, có tài mà cái tôi to quá, thì chẳng sống được với ai. Tóm lại, điểm chung tiên quyết là phải khiêm nhượng”.

Chúa Giê-su nói: “Yêu như thầy đã yêu”. Đó là một tình yêu khiêm nhượng. Khiêm nhượng, hiền lành, vâng phục, tự huỷ, tự hiến, là cách yêu của Người, và là chuẩn mực cho chúng ta.

Trong hướng hiệp hành của Giáo Hội, không khiêm nhượng thì không thể bước xuống để gặp gỡ, để lắng nghe, thì lấy gì mà phân định, làm sao mà yêu ai được, xót thương ai được.

Hãy yêu thương nhau, hãy hiệp nhất với nhau để hiệp hành, hoá ra, nghe, nói, thì dễ ợt, nhưng thực hành thì không dễ chút nào. Vì thế, hướng hiệp hành của Giáo Hội phải bắt đầu từ các gia đình. Ước gì các gia đình luôn nhớ và nhắc nhau sống khiêm nhượng. Có khiêm nhượng thì vợ chồng mới yêu nhau được, anh chị em trong nhà mới yêu nhau được, và nhất là, có khiêm nhượng thì mới đánh mất mình đi mà yêu thương hết mọi người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, hiền lành khiêm nhượng để yêu nhau, và hiệp hành với Giáo Hội. Amen.

PM Cao Huy Hoàng