18/5 THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH.
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
"Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HOA TRÁI CỦA SỰ KẾT HIỆP VỚI CHÚA GIÊ-SU

“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.

Ông Hai Dung, bệnh, nằm một chỗ. Có mấy người đến thăm. Ông vui mừng lắm, và nằm hát cho mọi người nghe: “Chúa ơi, xin cho lòng con luôn khao khát: được thuộc về Chúa, khi còn sống trên đời này. Vì ngoài Chúa ra có nơi nào hạnh phúc. Vì ngoài Chúa ra có nơi nào bình yên. Xin cho con yêu, như Chúa đã yêu. Xin cho con nói những lời Chúa nói. Cho con nghĩ suy, như Chúa nghĩ suy. Cho con bước đi đường Chúa đi”. Ông nói bài hát này ông thuộc lòng từ hồi còn sinh hoạt trong Phan Sinh Tại Thế, và đến bây giờ, thì rõ là, chỉ có thuộc về Chúa là hạnh phúc bình an mà thôi. Vì thế, cứ nằm nghêu ngao vậy, không buồn giận ai, chẳng tiếc gì, chỉ mong Chúa đến. Thật cảm động.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong Chúa, hãy liên kết mật thiết với Chúa, luôn nhớ đến Chúa, luôn khát khao thuộc về Chúa, không tách rời Chúa, không để nặng lòng với danh lợi dục trần gian mà quên sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, quên ân sủng của Chúa đang tuôn tràn.

Mỗi người, mỗi ngày có trăm ngàn nỗi nhớ…người nhớ bạc tiền, người nhớ công việc, người nhớ người mình yêu, người nhớ sự nghiệp công danh….và những nỗi nhớ ấy chiếm hết thời gian không còn một phút giây để nhớ đến Chúa.

Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau “nhớ đến Chúa từng phút giây”, nhớ đến Chúa trong mọi sinh hoạt thường ngày, để nghĩ suy điều Chúa nghĩ suy, nói lời Chúa nói, làm việc Chúa làm là yêu thương dâng hiến. Ấy chính là hoa trái của sự kết hiệp liên lỉ với Chúa Giê-su. Ấy chính là ngành nho kết hiệp với thân nho.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, sống Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để Lời Chúa giúp họ nên công chính, và Thánh Thể Chúa thôi thúc họ sẻ chia. Amen.

PM Cao Huy Hoàng