20/5THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH.
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Phúc Âm: Ga 15, 12-17

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
Ðó là lời Chúa.

.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU MẾN CHÚA NHIỀU, YÊU THƯƠNG NHAU LUÔN

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Những người đi trên con đường của Chúa Giê-su đã đi, mà thiếu tôn trọng ơn gọi của nhau, không mến thương nhau, thì bỗng trở thành đám đông xa lạ với Chúa Giê-su, xa lạ với thập giá của Người, không vác thập giá của người, hoặc chỉ là những người đi xem Người chịu chết!

Thiếu tôn trọng ơn gọi của nhau thì làm sao hiệp hành được? Không bỏ cái tôi tồi tệ của mình, còn để cái tôi tồi tệ của mình như đá góc cạnh lởm chởm thì làm sao mà cùng lăn đi với nhau được? Còn phân biệt cao thấp, sang hèn, lớn nhỏ, chức vụ, quyền hạn…thì làm sao hiệp hành được?

Hiệp hành thì bước xuống, nhưng không phải bước xuống để làm tổn thương người thấp, mà là để xoa dịu mặc cảm thấp hèn của họ, xoá đi mặc cảm tội lỗi của họ, mời họ tin tưởng và hân hoan cùng bước đi. Hồng ân cứu rỗi không là hồng ân ném xuống, hay quăng xuống, nhưng là hồng ân bởi sự ân cần bước xuống và trao ban tận tay người được cứu rỗi.

Cùng Chúa Giê-su hiệp hành, trên cùng con đường Người đã đi, thì cũng phải cùng một trí lòng một tâm nguyện như Chúa Giê-su, mới đúng nghĩa hiệp hành theo ý hướng của Giáo Hội. Trí lòng, tâm nguyện ấy là “Tất cả vì yêu”, “Tất cả vì phần rỗi của mọi người”, “Tất cả vì danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”.

Chúa Giê-su ban lệnh truyền rằng: “Các con hãy yêu mến nhau”. Và quả thực, kinh nghiệm Giáo Hội hai ngàn năm cho thấy, chỉ khi nào chúng ta yêu mến nhau, yêu mến nhau thực lòng, thì việc loan báo Tin Mừng mới sinh hoa kết trái.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình giữ trọn lệnh truyền yêu thương nhau, bằng cách yêu mến Chúa, khiêm nhượng tôn trọng nhau và yêu thương nhau hết lòng như Chúa đã yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng