21/5 THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH.
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG TỰ NỘP MẠNG VÀO TAY SA-TAN

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.

Khi lãnh Bí Tich Rửa Tội, chúng ta tuyên xưng đức tin Thiên Chúa trong Chúa Giê-su, và hứa từ bỏ ma quỷ và các việc của nó. Ân sủng của Bí Tích là chúng ta được xoá sạch tội nguyên tổ, tội mình làm, và trở nên con cái của Thiên Chúa, nhờ máu cứu chuộc của Chúa Giê-su. Thế là, chúng ta được Chúa chọn ra khỏi thế gian, nghĩa là, sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian; sống trong thế gian mà lại thuộc về Thiên Chúa.

Thế nhưng, là xác đất vật hèn, chúng ta vẫn thường lơ lỏng để cho danh lợi dục trần gian cuốn chúng ta vào chỗ mê muội.
Bà Tư vẫn thường kinh nguyện sốt sắng, tham dự thánh lễ, tham gia các sinh hoạt hội đoàn. Nhà tuy nghèo nhưng luôn êm đềm, bình an. Ông Năm bên cạnh ít đi lễ, nhưng giàu có. Một lần kia, con bà bị đau nặng phải nhập viện, bà sang nhà ông Năm mượn ít tiền. Ông Năm nói: “Bà sốt sắng lắm mà, Chúa không giúp bà sao?”. Bà trả lời: “Ông giúp tôi, là Chúa giúp tôi đó”. “Ai có lòng thương người, thì người ấy thuộc về Thiên Chúa”. Câu nói của bà, làm ông Năm suy nghĩ, và đã đổi cách sống ích kỷ thành quảng đại, keo kiệt thành hào phóng! Và mọi người thấy ông siêng năng đi lễ rồi!” Hoá ra, khi chúng ta mê muội trần gian này quá lẽ, là lúc chúng ta tự nộp mình vào tay sa tan, tự nguyện làm nô lệ cho nó. Ma quỷ thời duy vật không bắt bớ, đánh đập bỏ tù chúng ta nữa, nhưng mời chúng ta hưởng thụ trần gian này cho thoả thích riêng ta, mà không màng đến nỗi đau của mọi người. Người thuộc về Thiên Chúa, thì biết hy sinh quên mình phục vụ mọi người, vui vẻ chịu thua thiệt, chịu mất mát để sẻ chia cho người niềm vui bình an và hy vọng sống.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn thuộc về Chúa, và sống yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu người như Chúa đã yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng