Thánh Ca Dâng Chúa

Album:Cầu Nguyện Với Giêsu
Ca sĩ:Nguyễn Hồng Ân