Tức cảnh đêm khuya 1


Lủi thủi đêm khuya bóng điện mờ
Em về đội nước gánh trời mưa
Phố buồn vàng vọt xe tắt máy
In bóng vật vờ dáng ai xiêu?
Hồng Bính

Tức cảnh đêm khuya 2

Đêm nay phố vắng anh lặng lẽ
Đón hạt mưa sa dấu lệ sầu
Đợi chờ trăng tỏ, em mau đến
Quỳnh nở hương bay, Nguyệt thắm màu

Hồng Bính