01/7 THỨ SÁU TUẦN 13 TN
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

Phúc Âm: Mt 9, 9-13

"Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁI BƯỚC XUỐNG CỦA NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Đang làm nhiệm vụ tại bàn thu thuế, nghe Chúa Giê-su gọi: “Hãy theo Ta”, Matthêu đã đứng dậy đi theo Người. Ông mời Người đến nhà dùng bữa với ông, có cả đồng nghiệp thu thuế và những người bị xem là tội lỗi. Nhiều người Pharisiêu bất bình phản đối, vì cho rằng Đấng Thánh không đươc phép giao du với phường tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-su cho họ biết: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Bước xuống, luôn là bước tỏ bày lòng khiêm hạ và tình yêu vô cùng của Đấng Chí Thánh ở trên cao. Bước xuống, luôn là bước chuẩn mực cho những ai tin yêu Chúa Ki-tô và muốn đi theo Người. Những ai nói “tôi tin Chúa Ki-tô, tôi yêu mến Chúa Ki-tô” mà không dám xuống bước, ấy là những người chưa thực tin, chưa thực yêu. Thảo nào, Chúa Giê-su nói: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Có khiêm nhượng mới dám bước xuống tỏ bày tình yêu thương!

Trong gia đình, chồng muốn làm quyền với vợ, vợ lmuốn lấn lướt chồng, không ai chịu thua Ai, không ai khiêm nhượng bước xuống, thì làm gì có chuyện thấu hiểu nhau, hy sinh cho nhau, làm gì có êm đềm hạnh phúc? Trong đời sống cộng đoàn, ai cũng sợ người khác tài giỏi hơn mình, nên cứ muốn đè bẹp nhau thì làm sao xây dựng tình hiệp nhất? Nếu cứ như những người Pharisiêu kia, không muốn bỏ cái lâu đài tôi của mình đi, thì làm gì có chuyện bước ra, bước đi, bước đến, bước xuống để mà gặp gỡ, lắng nghe, thì lấy gì mà phân định, cứu rỗi!

Biết bao người khốn cùng, tội lỗi, đang mong cái xuống bước thật hiền lành, thật khiêm nhượng của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình ơn hiền lành khiêm nhượng, để thấu hiểu, hy sinh và yêu nhau chân tình. Amen.

PM Cao Huy Hoàng