03/7 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN.
Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9).

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
{"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".}
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CON CÁI CỦA SỰ BÌNH AN

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

“Ham sống bất chính” là bản chất vốn dĩ của loài người chúng ta, những con người đã được “hoài thai trong tội”.
Nhờ Máu cứu chuộc của Chúa Ki-tô, mỗi tín hữu đã được thanh tẩy tội nguyên tổ, nhưng cái bản chất vốn dĩ ấy vẫn luôn tàng ẩn, và lôi kéo con người thèm khát những điều bất chính, làm cho lòng người luôn bất an, cuộc sống luôn bất hạnh!

Chúa Giê-su sai các môn đệ từng hai người một, ra đi loan Tin Mừng bình an cho con người. Người nói: “Con cái của sự bình an sẽ nhận được bình an”. Có thể hiểu: Con cái của sự bình an là những người luôn khát khao sống đức công chính, sẽ đón nhận Lời Chúa và được vui sống bình an. Còn những ai ham sống mê muội, bất chính, không đón nhận Lời Chúa Ki-tô, thì sẽ luôn bất an, bất hạnh, không chỉ đời này, mà đời sau nữa!

Quả thực, nếu người trần gian cũng đã ngộ ra rằng: “Tìm đâu cho được sự bình yên? Có phải giàu sang có phải tiền, danh vọng chức quyền và lạc thú, làm cho cuộc sống hoá thần tiên?”.

Thì huống gì chúng ta, những Ki-tô hữu, không lẽ không nhận ra những thứ phù vân ấy sao, mà cứ để nặng lòng với danh lơi dục trần gian, rồi cứ sống trong nỗi bất an, bất hạnh.

Chúa Giê-su nói: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. “Chúng Ta”, chính là Ba Ngôi Thiên Chúa

Ước gì các gia đình luôn khát khao sống công chính, luôn đón nhận Lời Chúa Giê-su và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để mái nhà của mình trở nên mái ấm, và nên nơi cư ngụ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Còn hạnh phúc, còn vinh dự, còn niềm vui nào hơn? “Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến và ở trong nhà ấy!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận Lời Chúa Giê-su và sống Lời Chúa dạy, để nên công chính và được bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng