03/7 LỄ THÁNH TO-MA TÔNG ĐỒ
Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29

Phúc Âm: Ga 20, 24-29

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA GIÊ-SU, LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

Thánh To-ma Tông Đồ, từ chỗ không tin Chúa Giê-su Phục Sinh vì không được nhìn thấy lỗ đinh và vết đòng, đến chỗ, không những tin Người Phục Sinh, mà còn tuyên xưng Chúa Phục Sinh là Thiên Chúa, và là Thiên Chúa của chính mình.

Đây đúng là một hồng ân rất đặc biệt cho Thánh To-ma. Hồng ân không phải dành cho người cứng lòng tin, nhưng là hồng ân dành cho người chân chất, có lòng khao khát được nhìn thấy đích thực một Con Người Phục Sinh. Bởi, nếu người Do Thái tin vào Chúa là “Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp”, thì hôm nay, To-ma tuyên xưng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa Giê-su không chỉ là Thầy, là Chúa của Thánh To-ma, mà Chúa Giê-su còn là Thiên Chúa của chính Thánh To-ma nữa.

Một xác tín đầy huyền nhiệm như thế, không thể bởi tự miệng lưỡi của Thánh To-ma, nhưng bởi tác động của Chúa Thánh Thần, trong ý hướng mạc khải của Thiên Chúa cho chúng ta.

Vì thế, lời tuyên tín của To-ma mời gọi chúng ta cũng hãy cảm nghiệm niềm vui vô biên, để có thể thân thưa với Chúa Giê-su chịu đóng đinh, Chúa Giê-su phục sinh rằng: “Lạy Chúa là Chúa của con, Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa cứu độ con”.

Ước gì, mỗi người, mỗi nhà, sẽ ngộ ra: chỉ khi nào chúng ta chịu đóng đinh, chịu mang trong mình những dấu tích tình yêu, chúng ta mới nên giống Chúa Giê-su và được ơn cứu độ.

Vợ chồng có thể nhận ra hiện thân của Chúa Ki-tô nơi nhau, khi nhìn thấy những lỗ đinh, những vết đòng trên thân người tàn tạ của nhau, qua đời sống hôn nhân gia đình. Con cái có thể nhận ra hiện thân Chúa Ki-tô chịu đóng đinh trong nhà mình!

Lạy Chúa Giê-su, là Chúa, và là Thiên Chúa của mỗi người mỗi nhà, xin cho các gia đình sống yêu như Chúa đã yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng