04/7 THỨ HAI TUẦN 14 TN
Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

Phúc Âm: Mt 9, 18-26

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐẶT CẢ VẬN MỆNH ĐỜI MÌNH TRONG TAY CHÚA

“Con gái tôi mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”.

Tin Mừng kể chuyện một vị kỳ mục kia đến “lạy Chúa Giê-su mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Và đang khi Người đến nhà kỳ mục, thì một bà băng huyết cố tình chạm gấu áo người vì tin sẽ được khỏi bệnh”, và bà đã khỏi bệnh.

Thời bấy giờ, Chúa Giê-su đang làm người bình thường, đi giữa cuộc đời thường, với mọi con người tầm thường. Và vì thế, tin Chúa Giê-su, Đấng có quyền và có lòng xót thương, luôn là chuyện không dễ dàng chút nào. Đến nay, Chúa Giê-su đã về trời, thì việc chúng ta tin vào Thánh Giá, Thánh Thể, Lời Tin Mừng, càng khó hơn. Bởi, con người vốn luôn tự mãn về khả năng của mình, một loại tự mãn ảo giác của loài thụ tạo hèn mọn, kém cõi, mỏng dòn yếu duối và có cả ngu muội!
Nhờ hồng ân lớn lao của Chúa Thánh Thần, chúng ta tin vào Chúa Giê-su, và được Người thanh tẩy trong Máu cứu chuộc của Người. Vì thế, ước gì các gia đình tiếp tục sống dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta không tách rời Người, để không nặng lòng với thế gian, không cậy dựa vào thế gian, nhưng luôn khiêm tốn tìm đến và nương cậy vào Chúa Giê-su. Người sẽ chữa lành bao khổ đau, bao thương tích.

Đức tin của vị kỳ mục kia, đức tin của bà bệnh, là mẫu gương đáng quý cho chúng ta. Biết bao gia đình đang đau khổ vì túng thiếu, nợ nần, bất hạnh, vì bệnh phần xác, bệnh phần hồn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta lòng tin tuyệt đối vào Chúa Giê-su, và đặt cả vận mệnh đời mình trong tay Người. Người sẽ phục hồi cho chúng ta sự sống mới.

Lạy Chúa Giê-su, xin Lời Chúa cứu chữa các gia đình, để các gia đình bình an vui sống trong tình Chúa yêu, và làm chứng cho mọi người rằng: Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng