05/7 THỨ BA TUẦN 14 TN
Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.
Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Phúc Âm: Mt 9, 32-38

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐÃ CHÍN RỘ NHỮNG KHÁT VỌNG VÔ BIÊN

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

Con người luôn có khát vọng vô biên. Vô biên, bởi vì, không có điều chi, chẳng có thứ gì, cũng không có nơi nào, cũng không có ai có thể mang lại cho con người hạnh phúc đích thực và bền vững ở trần gian này! Bấy giờ, chính trong hoàn cảnh bi đát của thân phận con người, mà Chúa Thánh Thần đã ươm trong lòng con người hạt mầm công chính để được hạnh phúc. Và khi nỗi khát khao dâng đầy lên như hạt hạt lúa chín vàng, Chúa Giê-su muốn mỗi chúng ta hãy gặt về cho Thiên Chúa, để tất cả đều được hưởng hạnh phúc vững bền trong Nước của Thiên Chúa.

Có biết bao người chung quanh chúng ta, mà chúng ta gọi họ là người “lương”. Từ “lương dân” trong nhà đạo chúng ta có vẻ đã có cùng tuổi với quốc ngữ, với công cuộc truyền giáo tại quê hương này. Và hơn nữa, cho thấy ý hướng tốt lành của cha ông chúng ta khi dùng từ “lương dân” cho những người chưa gia nhập đạo thánh Chúa. Bởi, “lương” có nghĩa là lương thiện, là tốt lành. Từ “lương” không giờ mang nghĩa xấu.

Có biết bao người vẫn sống lương thiện, tốt lành, có khát vọng vô biên, nhưng chưa tìm được nơi đặt vận mệnh đời mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với họ để mời gọi họ đến với Thiên Chúa, đến với Chúa Giê-su. Thời nay, cần những người thợ gặt chăm chỉ, vả cả những người mót lúa kiên trì, là những người sống đời yêu thương an vui hạnh phúc, để làm chứng rằng: hạnh phúc vô biên chỉ có ở nơi Thiên Chúa.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy sống tốt lành lương thiện, sống công chính giữa những bất chính, sống khiêm nhượng yêu thương hoà thuận giữa những kiêu căng ganh tỵ hơn thua, và sống an vui với Tin Mừng giữa thế gian đang buồn bã.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa nhiều, yêu thương nhau nhiều, và yêu thương hết thảy mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng