06/7 THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.
Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

Phúc Âm: Mt 10, 1-7

"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CON CHIÊN LẠC, KHÔNG Ở ĐÂU XA

“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Chúa Giê-su chọn 12 tông đồ, và nói với các ông “Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.
Nhà Israel là dân riêng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, và tỏ bày lòng thương yêu ấy qua việc giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai cập. Người đưa họ vượt qua biển đỏ giữa đôi bờ sóng dựng đứng cho lòng biển ráo khô, và dẫn dân về đất hứa, nơi chảy đầy sữa và mật ong bổ dưỡng.

Thế nhưng, có nhiều người Do Thái đang lãng quên ơn Chúa, lại còn không muốn tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Họ như những con chiên lạc, lạc niềm tin khi đặt lòng mình vào bày tay phù vân hư ảo, càng lúc càng xa Thiên Chúa là đích đến, xa bến đỗ là sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa.

Cũng thế, con chiên lạc trong chúng ta hôm nay, là những người đã được hồng phúc tái sinh trong nước Rửa tội, nhờ Máu Chúa Ki-tô, thế mà, còn để lòng nặng mùi đời kiêu căng ích kỷ, ganh tỵ, nặng mùi đời tham lam danh lợi dục trần gian, nặng mùi đời vô ơn bất nghĩa với Thiên Chúa. Chúa muốn mỗi chúng ta hãy theo bước các tông đồ, là hãy sống Tin Mừng Chúa Giê-su trong an bình hạnh phúc, để qua cuộc sống ấy, mời gọi những ai lạc đường, mau trở về tìm kiếm Thiên Chúa là cùng đích, là ơn cứu độ, là hạnh phúc hôm nay, mai sau và vĩnh cửu.

Con chiên lạc không ở đâu xa, ở ngay trong nhà chúng ta. Vợ chồng đang sống với nhau trong nhà, nhưng lòng trí của cả hai cùng đang đi lạc. Con cái cũng theo đó, mà lạc đường lạc nẻo phía phố phù hoa, yêu bạc tiền, yêu công danh sự nghiệp hơn là yêu mến Chúa, yêu mến cha mẹ, yêu mến nhau, yêu mọi người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết giúp nhau tìm về với Chúa, tìm về đời sống công chính theo Tin Mừng, để qua đời sống công chính ấy, họ chu toàn sứ vụ tông đồ giáo dân. Amen.

PM Cao Huy Hoàng