Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn sau vụ xử án 8 giáo dân Thái Hà.VietCatholic nhận đươc tin cho biết Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sàigòn 38, Kỳ Đồng, P9, Q3 sẽ long trọng tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình. Thánh lễ sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật 14 tháng 12 năm 2008 lúc 18 giờ 15 chiều. Kính mời giáo dân tham dự.

Tưởng cũng nên nhắc lại trước khi 8 giáo dân tại giáo xứ Thái Hà bị đem ra tòa ở quận Đống Đa Hà Nội, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sàigòn đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội. Trong thánh lễ đó có khoảng 4000 giáo dân tham dự và mọi người đã được chứng kiến những hình ảnh chính quyền Hà Nội áp bức, khủng bố, giáo dân Thái Hà. Cũng chính sự kiện này, Cha Bề Trên Phạm Trung Thành đã bị Công An quận 3 mời ra “làm việc” tức thẩm vấn điều tra.


VietCatholic News (10 Dec 2008 18:07)