Cầu Nguyện

Vang câu lạy Chúa dâng Ngài
Con yêu mến Chúa riêng Ngài mãi thôi
Hằng ngày nguyện mãi trên môi
Cầu cho thế giới ngừng thôi hận thù.

Cho người mắt sáng thôi mù
Cho người đói rách Ngài bù ấm no
Cầu cho bố mẹ thôi lo
Cơm canh có đủ con no đến trường.

Cầu cho thầy giáo trong trường
Cầu cho các bạn trong trường mãi vui
Cầu cho xóm ngõ an vui
Cầu cho đất nước niềm vui sẽ về.

Hằng ngày cố gắng không nề
Vui tươi đến lớp khi về sống ngoan
Niềm vui đã được khen ngoan
Nhà thờ bước đến hân hoan mỗi ngày.

Ngài luôn chỉ dẫn điều ngay
Con yêu mến Chúa hằng ngày mến tin
Lời con nhỏ bé cầu xin
Cùng lòng kính mến con tin Chúa trời.

Loan Phạm