HÌNH ẢNH TANG LỄ ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI
DO PHÓNG VIÊN ẢNH HẢI AN
THỰC HIỆN TỪ ROMA, NGÀY 04/01/2022Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com