Dạ chào cả nhà TCVN!
Chúc cả nhà luôn Mạnh Khỏe và Bình An của Chúa tuôn tràn!
Cả nhà ơi con có nghe lời Tung hô tin mừng như sau:
"Hãy dâng lời cảm tạ, cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa muốn anh em làm như vậy vì anh em đã được kết hợp kết hợp với Đức Ki-tô."
Nhưng không biết file nhạc ở đâu. Mong cả nhà có ai biết xin cho con xin file nhạc này.
Con xin cám ơn cả nhà TCVN.
Xin gửi Mail: phaolotranquocdung@gmail.com
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và che chở cả nhà luôn được Bình An trong bàn tay cảu Chúa.