25/01 THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Dt 10, 11-18; Mc 4,1-20

Phúc Âm: Mc 4,1-20

"Người gieo hạt đi gieo hạt giống"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.
Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:
"Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.
Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.
Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất.
Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.
Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.
Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.
Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm".
Và Người phán rằng: "Ai có tai nghe thì hãy nghe".
Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông:
"Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội".
Người nói với các ông:
"Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?
Người gieo hạt là gieo lời Chúa.
Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.
Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền.
Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai.
Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được.
Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm".
Ðó là Lời Chúa
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI GIEO HẠT VÀ HẠT GIỐNG

“Người gieo hạt đi gieo hạt giống”

Người gieo hạt là Chúa Giê-su, và hạt giống, cũng chính Người, chính Lời Người. Người gieo hạt từ trời xuống và hạt giống cũng từ trời xuống. Người của Nước Trời gieo Hạt giống Nước Trời vào thế gian, vào lòng người, để thế gian và lòng người mọc lên sự sống mới, sự sống vĩnh cửu của Nước Trời.

Người đi gieo rất hào phóng, chẳng tiếc hạt giống mình, chẳng ngại chỗ nào mà không gieo, chẳng ngại đá sỏi, gai góc, bụi rậm, hay đường đi khô cứng…Quả thực, Chúa Giê-su đã làm người, sống giữa loài người, đã đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời và đã đến với mọi hạng người, không trừ ai. Nơi nào, Ngài cũng dùng Lời loan báo Nước Thiên Chúa, cũng tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa và khát khao cứu rỗi con người khỏi nỗi bất hạnh thiên thu, khỏi sự chết ngàn đời do tội lỗi.

Tình yêu của Thiên Chúa đã đi bước trước, việc còn lại của con người chúng ta là “hân hoan đón nhận tình yêu và sống trong tình yêu của Thiên Chúa”. Thế nhưng, hai ngàn năm qua rồi, mà đến hôm nay, lòng người mãi còn là sỏi đá kiêu căng cứng cỏi, vẫn còn là bụi rậm gai góc đầy những mê muội vật chất trần gian chóng vánh, vẫn còn chai lỳ, khô cứng như mặt đường thờ ơ hờ hững…thì làm sao Lời Chúa là hạt giống Nước Trời kia, có thể nảy mầm vươn lên thành cây cứu độ.
Lời Chúa vẫn mãi hào phóng. Lời Chúa vẫn còn vang vọng muốn lay thức chúng ta. Chúa Giê-su vẫn khát khao là hạt giống cứu độ được hư thối và nẩy mầm trong lòng, trong nhà chúng ta, để cả nhà được cứu độ. Ước gì các gia đình hân hoan đón nhận Lời Chúa vào cõi lòng khiêm nhường, mềm mại, tơi xốp của mình, và đem ra thực hành cho được bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhượng đón nhận và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để được sống đời đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng