Anh chị em trợ giúp.
Trên thế giới, ngày thứ nhất trong tuần có nơi là ngày Chủ nhật, có nơi lại ngày thứ 2 (Monday).
Xin hỏi ngày Sabat là ngày thứ 7 (Do Thái Giáo) là ngày Saturday hay ngày Sunday.
Con xin cảm ơn!