11.03.2023

Trong Mùa Chay này, hãy học biết phó thác cho Thánh Linh tác động, để lời cầu nguyện của chúng ta trở thành chứng từ sống động về lòng từ bi của Chúa dành cho những người đang gặp khó khăn.