20/3 THÁNH GIUSE,
BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

Phúc Âm: Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ÂM THẦM XIN VÂNG VÀ THỰC HIỆN THÁNH Ý

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.

Thiên Thần nói với Giuse: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Ý của Thiên Chúa là như thế, không dễ thực hiện chút nào, nhưng “Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.

Tin Mừng kể về Thánh Giu-se, nhưng không thấy Người nói một lời nào. Sự thinh lặng của một người Cha nuôi, trong suốt cả một hành trình dương thế của Con Thiên Chúa, tỏ bày cho chúng ta biết lòng khiêm nhượng và cách sống đức công chính của Người, là cứ để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch, ý định của Người ngang qua cuộc đời mình. Không nhất thiết phải hỏi thưa thắc mắc, nhưng âm thầm xin vâng và thực hiện, vì Người đã tự hiến cho Thiên Chúa, Người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Thánh Giuse xứng đáng là gương mẫu cho những người muốn thánh hiến cho Thiên Chúa. Người cũng rất xứng đáng là gương mẫu cho những người làm gia trưởng trong các gia đình.

Làm một người cha trong gia đình cần có những phút thinh lặng để lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa, để thực hiện ý Chúa nơi gia đình mình, nếu không, người gia trưởng ấy có thể đưa cả gia đình mình đi lạc hướng đi của Thiên Chúa. Cũng vậy, đối với những ai có trách nhiệm với gia đình cộng đoàn, hội đoàn, và cả những người làm công tác tông đồ giáo dân.

Ước gì mỗi người, mỗi nhà luôn tách mình ra khỏi những tiếng động của đam mê, khỏi những tiếng lào xào của những tờ tiền, khỏi những lao xao của tiếng tăm danh vọng, giữ cho tâm hồn mình thật lắng, để lắng nghe Lời Chúa, và Sống Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình học cách sống đức khiêm nhượng và sự công chính của Thánh Giuse rất thánh. Amen.

PM Cao Huy Hoàng