28/3 THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY.
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Phúc Âm: Ga 8, 21-30

"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".
Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?"
Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".
Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".
Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HY SINH VÌ YÊU, NHƯ CHÚA GIÊ-SU, VỚI CHÚA GIÊ-SU

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.
Trong lòng người biệt phái thì sự phẫn nộ đã sôi lên sùng sục, ý định và âm mưu giết Chúa Giê-su cũng đã gần đến đỉnh điểm. Còn với Chúa Giê-su, thì Người vẫn kết hiệp mật thiết với Cha, vẫn chờ đợi ý Cha quyết định cho giờ phải thực hiện ơn cứu độ, và vẫn hiên ngang nói những lời phải nói với những người biệt phái muốn giết Người rằng: “Nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ phải chết trong tội của các ông”. Họ đáp lại ngay: “Ông là ai?”. Phản ứng nhanh cách ấy có thể hiểu là họ muốn gây sự: “Ông là ai mà chúng tôi phải tin ông?”. Chúa Giê-su vẫn kiên nhẫn giải thích cho họ và cuối cùng Người nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.

Như thế là Chúa Giê-su đã biết Người sẽ phải chịu chết cách nào. Người ta muốn hạ bệ một người công chính xuống, bằng cách đưa người công chính lên cao, treo trên thập giá, và chết trên đỉnh đồi. Hoá ra, cái cách hạ bệ của họ, lại là cách giới thiệu tỏ tường hơn cho mọi người về chân lý, về sự thật, về sự công chính, về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và bấy giờ, những người biệt phái hẳn sẽ rõ, Chúa Giê-su đích thực là Con Thiên Chúa, khi chứng kiến cái chết anh dũng của Người trên thập giá kia.

Ước gì các gia đình công giáo tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giê-su, tín thác hoàn toàn, và yêu mến Người hết lòng hết sức. Hãy cảm nghiệm được tình Thiên Chúa yêu thương, để yêu mến thánh giá Chúa Giê-su, và hy sinh đau khổ vì yêu nhau như Người đã yêu. Người sẽ đưa chúng ta lên cao với Người, vinh quang với Người, và lên cùng Thiên Chúa hằng sống.

Lạy Chúa Giê-su, càng gần đến cuộc thương khó và tử nạn của Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu nhau, yêu người, hy sinh cho nhau, cho người nhiều hơn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng