29/5 THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hc 17, 20-28; Mc 10, 17-27

Phúc Âm: Mc 10, 17-27

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".
Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI GIÀU CÓ MUỐN DỄ VÀO NƯỚC TRỜI

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Của cải vật chất thế gian có sức cuốn hút con người ta đến nổi người ta có thể liều mình tất cả vì nó. Chỉ vì cần có một triệu đồng, mà cháu đành đoạn giết bà. Chỉ vì nửa mét đất, mà huynh đệ tương tàn. Chỉ vì cái nhà người ta làm sau, mà cao hơn nhà mình, ra trước nhà mình dăm bảy tấc, mà mình ghét người ta, gây gỗ sinh sự với người ta cả năm nay chưa chịu hoà. Hai hàng cá ngồi gần nhau mà chẳng thương nhau được, vì một bên giá cắt cổ, một bên giá phải chăng. Chỉ vì cho vay ăn lời quá lẽ nên người ta không trả nổi, rồi không những xiết nhà cửa người ta, lại còn lên trang mạng xã hội đặt điều vu khống người ta tồi tệ.

Vâng, giá trị của đồng tiền, của vật chất là như vậy đó sao? Ông Tư già hay nói linh tinh: “Bất cứ ai dám tách mình ra khỏi sự cuốn hút của đồng tiền thì đã nên thánh rồi! Và cũng bất cứ ai cứ để mình bị luỵ đồng tiền, thì tương lai người ấy chẳng ra chi”. Nghe ông Tư nói thế, cha sở của ông nói vui: “Vì họ không biết Chúa, không yêu Chúa, nên họ có quyền yêu tiền. Ông làm sao cho họ biết Chúa, yêu Chúa, ắt họ sẽ không yêu tiền nữa”.

Thảo nào, có chàng trai trẻ vừa giàu có, vừa giữ trọn các giới răn đến xin theo Chúa Giê-su, mà Người bảo: “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. Anh ta buồn ý, bỏ đi!

Hoá ra, theo Chúa mà còn ham của cải vật chất thế gian, thì Chúa biết, không sớm thì chầy, người ấy cũng bỏ Chúa mà đi.

Chúa Giê-su không nói: “Người giàu không được vào Nước Trời”. Nhưng người nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Vậy, “người giàu muốn dễ vào Nước Trời”, thì hãy biết xót thương người, và dùng của cải Chúa ban mà “cho kẻ đói ăn, cho người khát uống”.

Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình biết tách mình ra khỏi những cuốn hút của vật chất, để yêu Chúa, và yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng