Chúa dạy Thứ Tha

Chúa dạy con yêu thương
Tha thứ mọi lỗi lầm
Không chỉ có bảy lần
Mà bảy mươi lần bảy

Chúa tha thứ muôn phần
Tội loài người chất núi
Nhưng tình Chúa khôn nguôi
Tha muôn vàn tội lỗi.

Thế gian chìm bóng tối
Khi Nguyên tổ ngã sa
Tình Chúa vẫn mặn mà
Hứa ban lời cứu độ.

Giữa chiều vàng bóng đổ
Cây thập tự vút cao
Tình Chúa vẫn tuôn trào
Xin Cha tha cho họ.

Lời yêu thương còn đó
Tiếng căn dặn còn đây
Con xin được đong đầy
Lời yêu thương Chúa dạy.

Lễ vật xin bỏ lại
Vì chợt nhớ hôm qua
Con đang có bất hòa
Với anh em bè bạn.

Vâng theo lời Chúa dạy
Gặp gỡ để thứ tha
Trao tình mến đậm đà
Rồi đến dâng lễ vật.

Hồng Bính