Sự tách biệt Giáo Hội và Nhà nước là dấu hiệu của tiến bộ và tự do
(Cập nhật: 16/12/2008 2154)


Sự tách biệt Giáo Hội và Nhà nước là dấu hiệu của tiến bộ và tự do

Vatican City, 15.12.2008 (CNA).- Trong chuyến viếng thăm Tòa đại sứ Italia sáng thứ bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho biết Giáo Hội không chỉ cho rằng sự tách biệt giữa Giáo Hội và Nhà nước là quan trọng, mà còn coi đó như một tiến bộ lớn cho nhân loại.
Gặp gỡ các đại biểu ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha giải thích: “Cuộc viếng thăm ngắn ngủi này cho phép tôi tái khẳng định Giáo Hội phân biệt rõ ràng những gì thuộc về Xêda và những gì thuộc về Thiên Chúa, tức là tách bạch giữa Giáo Hội và Nhà nước, đó là một phần trong cấu trúc căn bản của Kitô giáo. Giáo Hội không chỉ thừa nhận sự tách biệt này, mà còn coi đó như là một tiến bộ lớn của nhân loại và là điều kiện căn bản cho tự do và hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại.
Đồng thời, Giáo Hội cũng cảm thấy có trách nhiệm thức tỉnh các sức mạnh đạo đức và tinh thần trong xã hội, giúp cho ý chí con người dễ tiếp nhận những đòi hỏi của điều thiện.
Vì thế, khi nhắc lại giá trị của những nguyên tắc đạo đức căn bản trong cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng, Giáo Hội muốn góp phần bảo đảm và thăng tiến phẩm giá con người và lợi ích chung của xã hội. Trong ý nghĩa này, Giáo Hội thực sự hợp tác với Nhà nước, một sự hợp tác hằng được mong đợi.”

PV
Nguồn: CNA