Xin hỏi Anh/Chị/Em: Bài Chúa chăn nuôi tôi (TV 22) của nhạc sĩ Quang Ánh hát đáp ca CN 34 TN A được không ạ?
Cám ơn Anh/Chị/Em