Con muốn soạn một cuốn tuyển tập Thánh Ca để sử dụng trong cộng đoàn, nên con đang tìm file Enc để chỉnh sửa cho thuận tiện.
Con rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ các bài hát Thánh Ca của các nhạc sĩ và ace thiện hữu gần xa.
Xin chân thành cảm ơn và nguyện Chúa trả công bội hậu!