Học viện Công giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh cử nhân và cao học thần học năm 2024 – 2025


HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

The Catholic Institute of Viet Nam
25 Đường số 9 - Phường Bình Thọ - Thủ Đức - TP. HCM
Email: hocvienconggiao@gmail.com;
Phone: 093 890 5015 – 096 725 748


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (S.T.B.) VÀ
CAO HỌC THẦN HỌC (S.T.L.)
2024 – 2025
Để chuẩn bị cho năm học 2024 – 2025, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ mở kỳ thi tuyển sinh viên cho ba chương trình sau đây:

- “Chương trình Cử nhân Thần học” (S.T.B.) kéo dài năm năm, gồm hai giai đoạn: giai đoạn Triết học hai năm, và giai đoạn Thần học ba năm.

- “Chương trình Cao học Thần học” (S.T.L.) có hai chuyên ngành: Thần học Tín lý và Thần học Thánh kinh. Chương trình này gồm một năm Chuẩn bị và hai năm rưỡi cho chương trình chính thức.

- HVCGVN cũng mở kỳ thi tuyển cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình Triết học tại các Đại chủng viện hoặc các Học viện chính thức của Giáo hội, nay muốn học tiếp chương trình Thần học tại HVCGVN.

Và chiêu sinh:

- Chương trình “Năm Đào Tạo Mục Vụ cho các Ứng Viên Giáo Sĩ”: dành cho các ứng sinh giáo sĩ đã học xong các môn triết học và thần học (theo chương trình đào tạo dành cho các ứng viên giáo sĩ), nhưng có nhu cầu cần bổ túc về kiến thức và thực hành những khía cạnh cụ thể của sứ vụ linh mục.

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH

A) Vào giai đoạn Triết học của “Chương trình Cử Nhân Thần Học”

§1) Chủng sinh, tu sĩ, và giáo dân đáp ứng đủ các điều kiện đòi buộc theo từng cấp độ học thuật, đều có quyền đăng ký thi tuyển để theo học tại Học viện.

§2) Để đăng ký thi tuyển vào chương trình S.T.B., thí sinh cần phải có:

a) Văn bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương;

b) Văn bằng Cử nhân Đại học, hoặc một văn bằng hay trình độ tương đương;

§3) Được xem là có văn bằng hay trình độ tương đương khi:

a) Có thời lượng và các môn học tương ứng tối thiểu 2/3 với chương trình đào tạo của trình độ đó.

b) Có văn bằng hay chứng chỉ, kèm theo bảng điểm các môn đã học, được vị Bề trên bản quyền chứng thực;

c) Được vị đặc trách của Chu kỳ đào tạo S.T.B, do Hội đồng khoa ủy quyền, xem xét và chấp thuận.

B) Vào giai đoạn Thần học của “Chương trình Cử Nhân Thần Học”

§1) Đối với sinh viên đã hoàn thành Hai năm Triết học tại Khoa Thần Học của HVCG:

a) Để được nhận vào học Giai đoạn Thần học, sinh viên phải hoàn tất các môn học và thi đậu các kỳ thi thuộc Giai đoạn hai năm Triết học trước đó.

b) Sinh viên có điểm trung bình toàn Giai đoạn Triết học từ 75/100 sẽ được tuyển thẳng lên Giai đoạn Thần học.

c) Sinh viên có điểm trung bình Giai đoạn Triết học từ 60 - 74/100, phải trải qua kỳ thi chuyển giai đoạn về Triết họcTổng quát và về Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

§ 2) Đối với sinh viên chuyển từ trường khác sang HVCGVN:

a) Cần có Văn bằng Cử nhân Triết hoặc Chứng chỉ xác nhận đã hoàn tất chương trình Triết học do một Phân khoa triết hoặc Đại học Công giáo cấp. Trong trường hợp này, sinh viên chỉ cần đậu kỳ thi Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

b) Hoặc có Chứng chỉ của Đại chủng viện hay Học viện (có dự thi và trúng tuyển đầu vào giai đoạn Triết), xác nhận đã hoàn tất chương trình Triết học (kéo dài 2 hay 3 năm) để vào học Thần học, với bảng điểm có điểm trung bình cộng các môn từ 75/100 trở lên. Trong trường hợp này, sinh viên phải dự kỳ thi đầu vào giai đoạn Thần học gồm bài thi về Triết học Tổng quát và về Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

c) Trong mọi trường hợp, sinh viên cần có giấy giới thiệu của Bề trên bản quyền, và nói rõ lý do chuyển trường.

C) Vào Năm Chuẩn bị của “Chương trình Cao Học Thần Học”

§ 1)Để được nhận vào chương trình Năm Chuẩn Bị Cao học Thần học, các sinh viên phải hoàn tất các môn học và thi đậu các kỳ thi thuộc Chương trình Cử nhân Thần học trước đó.

§ 2)Có bằng S.T.B với điểm trung bình từ 75/100 trở lên;

§ 3)Hoặc đã học xong chương trình Triết -Thần ở một Đại chủng viện hay một Học viện có chương trình đào tạo tương đương, với bảng điểm có điểm trung bình cộng các môn từ 75/100 trở lên.

D) Vào “Năm Đào Tạo Mục Vụ cho các Ứng Viên Giáo Sĩ”

§ 1) Để được nhận vào chương trình “Năm Đào Tạo Mục Vụ cho các Ứng Viên Giáo Sĩ”, các sinh viên hoàn thành chương trình triết học và thần học dành cho các ứng viên giáo sĩ. Các sinh viên HVCGVN hoàn thành năm III thần học.

§ 2) Vì các đề tài hữu ích cho mục vụ, các tu sĩ và giáo dân cũng có thể đăng ký tham dự.

II. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký tham dự các kỳ thi Tuyển sinh gồm có:

- Đơn đăng ký theo mẫu của Văn phòng Học viện, có sự xác nhận cùng với ký tên và đóng dấu của vị Bề trên (đối với tu sĩ và ứng sinh các dòng tu), hoặc của Giám mục Giáo phận (đối với linh mục và chủng sinh), hoặc linh mục chánh xứ (đối với giáo dân) nơi thí sinh cư trú hợp pháp theo Giáo Luật.

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận học vị và bảng điểm (hoặc các giấy chứng nhận có trình độ tương đương) hội đủ yêu cầu của từng cấp độ học thuật mà sinh viên muốn đăng ký học;

- Bản sao Giấy Chứng nhận Rửa tội; Thêm sức, Linh mục, Tu sĩ…

- Bản sao hộ chiếu hoặc các loại giấy căn cước công dân khác;

- Ba tấm hình thẻ (4 x 6 cm) để dán vào đơn đăng ký và hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ có thể: Nộp tại Văn phòng HVCGVN, 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 - 11g00, Chiều 15g30-17g;

Hoặc gửi dưới dạng PDF qua địa chỉ điện thư của học viện:

hocvienconggiao@gmail.com

Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học viện khi nhập học.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 04-04-2024. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ gửi thư điện tử tới các ứng sinh đã ghi danh, cho họ biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, Học viện cũng cho biết thời giờ và nơi chốn của kỳ thi.

IV. NGÀY TỔ CHỨC CUỘC THI

Thứ Sáu – Thứ Bảy (ngày 26 & 27-4-2024) cho cả ba chương trình.

Thứ Hai – Thứ Ba (ngày 3 & 4-6-2024) lần 2 cho chương trình Cao Học

V. NỘI DUNG BÀI THI

A) Thi vào Giai đoạn Triết học của “Chương trình Cử nhân Thần học”

- Khả năng Việt văn: Viết bài luận về một đề tài.

- Kiến thức căn bản về Đức tin Công Giáo: dựa trên Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (Bản dịch của Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN).

- Khả năng Anh ngữ.

B) Thi vào Giai đoạn Thần học của “Chương trình Cử nhân Thần học”

- Kiến thức tổng quát các môn triết học: Viết bài luận tổng quát.

- Khả năng Anh ngữ.

C) Thi vào Năm Chuẩn bị cho “Chương trình Cao học Thần học”

- Kiến thức tổng quát về các môn Triết học và Thần học: Viết một Bài luận tổng quát.

- Kiến thức chuyên ngành: Viết một Bài luận về đề tài Tín lý hay Thánh kinh tùy chuyên ngành mình đã chọn.

- Khả năng Anh ngữ.

Học viện sẽ gửi đến các ứng sinh ghi danh những chỉ dẫn chi tiết hơn về việc chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh Năm học 2024 - 2025.

Ghi chú:

Có LỚP ÔN THI ANH VĂN 8 Tuần (từ 26/2 đến 19/4/2024). Học T2, T4, T6 từ 6:30pm đến 8:00pm. Chương trình giúp cho các học viên ôn lại văn phạm và kiến thức Anh Ngữ để chuẩn bị cho các kỳ thi vào các Học Viện.

Tháng 09 - 2024, HVCGVN tiếp tục mở các chương trình Ứng dụng Mục vụ, Đào tạo..., Chương trình Ngoại ngữ Anh, Pháp, Ý, Hàn, Chương trình Ngữ văn, Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc K’ho, Êđê, Mnông, Stiêng, Học viện sẽ thông báo sau.

HVCGVN ngày 26 tháng 01 năm 2024

(đã ấn ký)

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

Tổng Thư ký HVCGVNNguồn tin: www.hdgmvietnam.com