Chúa dạy con
(Cảm nhận Mt 6, 1-8. 16-18)

Chúa dạy con khi làm điều phúc đức
Phải coi chừng, chớ phô trương tỏ bày
Bằng không, chẳng được lãnh ơn đầy
Có lẽ nào Cha trên trời ban thưởng.

Chúa dạy con khi bố thí đừng vướng
Khua chiêng trống như những bọn giả hình
Giữa hội đường hay biểu diễn linh tinh
Chúng đã được thế gian thưởng rồi đó.

Chúa dạy con khi bố thí phải nhớ
Tay trái chớ biết việc tay phải làm
Để nơi Cha, Đấng thấu suốt muôn vàn
Sẽ trả công ban ơn trời gấp bội.

Chúa dạy con khi cầu nguyện sớm tối
Đừng đến nơi các ngã hay hội đường
Để mọi người nhìn thấy cho tỏ tường
Và như vậy phần thưởng đã được nhận.

Khi cầu nguyện nên phải thật cẩn thận
Vào trong phòng rồi đóng cửa lại mau
Vì nơi Cha, Đấng hiện diện thâm sâu
Sẽ trả công, muôn ân tình tuôn trải.

Khi cầu nguyện cũng đừng mà lải nhải
Đừng nói nhiều như dân ngoại bấy nay
Đừng nói nhiều, Chúa đâu nhận lòng này
Vì Chúa biết con cần gì trước đấy.

Chúa dạy con khi ăn chay cũng vậy
Đừng làm bộ rầu rĩ bao xót xa
Đừng ra vẻ trông thiểu não lệ nhòa
Để mình ăn chay thiên hạ được thấy.

Khi ăn chay lòng mình phải giữ lấy
Rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm
Chẳng ai biết để mà đến soi nhòm
Chỉ mình Cha hiểu thấu mà giáng phúc.

Giuse Trần Thế Tiến