THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Cùng với Giáo hội, bước theo Đường Thập Giá của Chúa Giê Su.
Lạy Chúa! trong cuộc sống, mỗi người chúng con đều có những niềm vui, sự hy vọng; song vẫn hiện diện những Thánh giá, những buồn chán cơ cầu. Xin Chúa cho chúng con nhìn vào cuộc Tử nạn của Chúa mà vui lòng chấp nhận Thánh giá của riêng con; không đùn đẩy cho anh em hoặc tạo thêm những Thánh giá giả tạo làm phiền anh em chỉ mong đạt được những lợi ích riêng tư cho mình.

CHIỀU CAN VÊ

Chiều buồn phủ kín Can vê
Người Thầy chịu chết não nề vì con
Thế trần dại dại khôn khôn
Tham danh tham lợi bán hồn cầu vinh.
Ba mươi đồng bạc hôi tanh
Bán thầy, bán cả nhân danh con người.
Ngôi Hai đã bỏ cõi trời
Khiêm cung xuống thế cho đời học gương.
Chúa thì một dạ yêu thương
Mà ta thì chẳng biết đường Người đi.
Người hằng khiêm tốn từ bi,
Ta thì ưỡn ngực so bì thấp cao.
Yêu thương, Ngài đổ máu đào
Cho con được thoát lưỡi đao tử thần
Dậy con đừng quá thương thân
Khiến anh em phải gánh phần thiệt thua.
Hạt Sương Nguyên (Tuần Thánh 2024)